katie gordon logo 1 katie gordon logo 1

Click on each section to see more examples of my work.

novelty icon 2 nature icon 2 japanese icon 2 folk icon 2 nautical icon 2 xmas icon 3